Cover_Facebook_30th_since 1986-01

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut voivat olla paikallisia pisteitä tai keskuksia, nuorille suunnattu tieto- ja neuvontapalvelu verkossa tai nuorten oma vertaistiedottajien ryhmä. Koko Euroopan alueella toimii yli 8 000 nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin erikoistunutta palvelupistettä tai –keskusta, joissa asioi vuosittain yli 23 miljoonaa nuorta.

Lapsen ja nuoren oikeus tietoon määritellään mm. kansainvälisessä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Samassa sopimuksessa sekä suomalaisessa nuorisolaissa korostetaan myös lasten ja nuorten oikeutta osallistua ja tulla kuulluksi nuoria koskevien asioiden päätöksenteossa.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelutSuomessa noudattavat toiminnassaan nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita, joiden tuella pyritään takaamaan nuorille laadukkaat, maksuttomat ja tasa-arvoiset tieto- ja neuvontapalvelut elämäntilanteesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Nuori tai nuoren vanhempi, käytä oikeuttasi tietoon hyväksi, ”Feel free to ask”. Vieraile paikallisessa nuorten tieto- ja neuvontapisteessä paikanpäällä tai hae kysymyksiisi vastauksia lähimmästä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden verkkopalvelusta.