ROCK ACADEMY Raahe

TULEVAT KLINIKAT

La 5.10. klo 14.00 Lännenrannan leirikeskuksessa järjestetään parikin klinikkaa, joista ensimmäinen on HIMin entisen kosketinsoittajan Juska Salmisen vierailu otsikolla “Elämää rokkitähtenä – jokaisen unelmaa?”
La 5.10. klo 16.00 Lännenrannalla perehdytään äänittämiseen, sen esituotantoon sekä rytmin tärkeyteen äänityksessä. Klinikan vetäjinä ovat monenlaisista ympyröistä tutut Janne Mathlin, Vesa Pisto sekä Rock Academy Raahen oma valmentaja Juho Ilkko.

>Lue lisää tästä.<<

ROCK ACADEMY BÄNDIT KEIKALLA

>>Lue lisää tästä<<

Raahen rock Academy bändit valittu!

Perjantaina 12.4. jamien muodossa julkistettiin Nuorisokahvila Cupissa Rock Academy Raaheen valitut bändit!
Valitut bändit ovat: MEROPS & SLEEP AMONG LIONS !

Hakulomakkkeet pidetään kuitenkin auki, joten halukkaat bändit  pääsevät edelleen ilmoittautumaan mukaan. Oletko kiinnostunut valokuvaamisesta? Videotuotannosta? Musiikista? Kaikesta siitä mitä liikkuu musiikin tekemisen ympärillä? Tsekkaa linkit ylhäällä.

Hankkeen aikana järjestettäviin tilaisuuksiin ja mm. klinikoihin ovat kaikki musiikin tekemisestä kiinnostuneet tervetulleita.

Stay tuned, seuraa ilmoittelua!

Klikkaa auki ja lue lisää!

Liikuntapassi

  • 13-20-vuotiaille nuorille
  • Motivoi liikkumaan
  • Etuja liikuntapaikoista
  • Voit voittaa palkintoja
  • Jaetaan kaikille yläkoululaisille
  • Toisen asteen opiskelija: Hae passi nuoriso- tai liikuntatoimesta

Tietoa alueen nuorille

Asuminen

Kelasta voit saada opintotuen asumislisää, jos olet lapseton opiskelija ja asut vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Jos sinulla ei ole oikeutta opintotuen asumislisään, voit hakea yleistä asumistukea, esimerkiksi jos asut lapsen kanssa tai omistusasunnossa.

Opiskelu

Jos oma ala ei ole vielä selvinnyt, monet eri tahot voivat auttaa sinua opiskelupaikan löytämisessä. Opinto-ohjaaja, vanhemmat, työvoimatoimiston ammatinvalintaohjaajat ja nuorten tiedotus- ja neuvontapisteen työntekijät auttavat sinua varmasti löytämään oman alasi.

Työelämä

Työ- ja elinkeinotoimisto auttaa ammatinvalinnassa ja neuvoo miten ja mistä voit hankkia sopivan koulutuksen. Saat tietoa siitä, mitä työpaikkoja on tarjolla ja miten niitä kannattaa hakea.

Terveys

Nuoruus on muutosten aikaa. Ihminen kehittyy niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tässä elämän myllerryksessä usein muuttuvat myös totutut turvalliset elämäntavat.

Vapaa-aika

Mielekäs vapaa-aika on yksi merkittävä osa nuoren hyvinvointia. Harrastukset antavat eväitä, rytmiä ja sisältöä elämään, vahvistusta itsetunnolle, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia sekä sosiaalisia suhteita ja yhdessäoloa.

Kansainvälisyys

Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Ulkomaille voi lähteä esimerkiksi opiskelemaan, vapaaehtoistyöhön, töihin, työharjoitteluun tai au-pairiksi.

Vaikuttaminen

Erilaiset lait ja säädökset velvoittavat kuulemaan nuoria siinä missä muitakin kuntalaisia. Esimerkiksi nuorisolaissa sanotaan, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa ja niitähän riittää.

Nuorten oikeudet

Suomen perustuslain toisessa luvussa määritellään perusoikeudet. Perusoikeudet koskevat myös alle 18-vuotiaita lukuun ottamatta vaalioikeuksia valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa.

Harrastus

Raahe-opisto on yleissivistävää opetusta järjestävä oppilaitos. Opiston toiminta-alueena on Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta. Opisto tarjoaa erilaisia kursseja mm. taiteen, liikunnan ja musiikin saralla.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut voivat olla paikallisia pisteitä tai keskuksia, nuorille suunnattu tieto- ja neuvontapalvelu verkossa tai nuorten oma vertaistiedottajien ryhmä. Koko Euroopan alueella toimii yli 8 000 nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin erikoistunutta palvelupistettä tai –keskusta, joissa asioi vuosittain yli 23 miljoonaa nuorta.

Lapsen ja nuoren oikeus tietoon määritellään mm. kansainvälisessä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Samassa sopimuksessa sekä suomalaisessa nuorisolaissa korostetaan myös lasten ja nuorten oikeutta osallistua ja tulla kuulluksi nuoria koskevien asioiden päätöksenteossa.