Moi ja tervetuloa Nastanettiin!

Sivulta löydät mm. ilmoittautumislinkkejä Raahen nuorisotoimen retkille, tietoa Raahen Ohjaamosta ja muuta yleishyödyllistä tietoa.
Voit myös olla itse mukana tuottamassa sisältöä!

Haku nuorisovaltuustoon on käynnissä!
Hakuaika 25.11.2020 saakka.
Hakulomake

ROCK ACADEMY Raahe

Mikä Rock Academy on?

Rock Academy keskittyy kokonaisvaltaisesti musiikin tekemiseen ja sen esittämisen eri osa-alueisiin. Rock Academy tarjoaa nuorille tietoa eri uravaihtoehdoista musiikkialalla ja laaja-alaisia näkemyksiä sekä tukea työllistymiseen musiikin parissa.

Nuorten bändit saavat opastusta kaikessa mahdollisessa musabisneksen koukeroista soitonopetukseen ja oman osaamisen markkinointiin. Tiedossa on myös keikkoja, studioaikaa ja musavideoiden tekemistä. Kaikki akatemialaiset osallistuvat säännöllisesti järjestettäviin klinikoihin. Kovan luokan ammattilaisten vetämät klinikat ovat ilmaisia ja avoimia kaikille.

Rock Academy on tarkoitettu minkä tahansa musiikkigenren bändeille, joiden jäsenet ovat alle 29-vuotiaita. Hakijoilta edellytetään oikeanlaista asennetta, motivaatiota kehittyä sekä mahdollisuutta sitoutua sparraukseen kahden vuoden ajaksi. Toiminta on bändeille maksutonta.

Klikkaa auki ja lue lisää!

TULEVAT KLINIKAT

  • to 19.11. Awake Again Turku RA –klinikka

>>Löydät meidät facebookista<<

ROCK ACADEMY BÄNDIT KEIKALLA

  • pe 27.11.2020 Kemi, Deaflove

Liikuntapassi

  • 13-20-vuotiaille nuorille
  • Motivoi liikkumaan
  • Etuja liikuntapaikoista
  • Voit voittaa palkintoja
  • Jaetaan kaikille yläkoululaisille
  • Toisen asteen opiskelija: Hae passi nuoriso- tai liikuntatoimesta

KUUKAUDEN LIIKUNTAVINKIT

Tietoa alueen nuorille

Asuminen

Kelasta voit saada opintotuen asumislisää, jos olet lapseton opiskelija ja asut vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Jos sinulla ei ole oikeutta opintotuen asumislisään, voit hakea yleistä asumistukea, esimerkiksi jos asut lapsen kanssa tai omistusasunnossa.

Opiskelu

Jos oma ala ei ole vielä selvinnyt, monet eri tahot voivat auttaa sinua opiskelupaikan löytämisessä. Opinto-ohjaaja, vanhemmat, työvoimatoimiston ammatinvalintaohjaajat ja nuorten tiedotus- ja neuvontapisteen työntekijät auttavat sinua varmasti löytämään oman alasi.

Työelämä

Työ- ja elinkeinotoimisto auttaa ammatinvalinnassa ja neuvoo miten ja mistä voit hankkia sopivan koulutuksen. Saat tietoa siitä, mitä työpaikkoja on tarjolla ja miten niitä kannattaa hakea.

Terveys

Nuoruus on muutosten aikaa. Ihminen kehittyy niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tässä elämän myllerryksessä usein muuttuvat myös totutut turvalliset elämäntavat.

Vapaa-aika

Mielekäs vapaa-aika on yksi merkittävä osa nuoren hyvinvointia. Harrastukset antavat eväitä, rytmiä ja sisältöä elämään, vahvistusta itsetunnolle, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia sekä sosiaalisia suhteita ja yhdessäoloa.

Kansainvälisyys

Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Ulkomaille voi lähteä esimerkiksi opiskelemaan, vapaaehtoistyöhön, töihin, työharjoitteluun tai au-pairiksi.

Vaikuttaminen

Erilaiset lait ja säädökset velvoittavat kuulemaan nuoria siinä missä muitakin kuntalaisia. Esimerkiksi nuorisolaissa sanotaan, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa ja niitähän riittää.

Nuorten oikeudet

Suomen perustuslain toisessa luvussa määritellään perusoikeudet. Perusoikeudet koskevat myös alle 18-vuotiaita lukuun ottamatta vaalioikeuksia valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa.

Harrastus

Raahe-opisto on yleissivistävää opetusta järjestävä oppilaitos. Opiston toiminta-alueena on Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta. Opisto tarjoaa erilaisia kursseja mm. taiteen, liikunnan ja musiikin saralla.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut voivat olla paikallisia pisteitä tai keskuksia, nuorille suunnattu tieto- ja neuvontapalvelu verkossa tai nuorten oma vertaistiedottajien ryhmä. Koko Euroopan alueella toimii yli 8 000 nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin erikoistunutta palvelupistettä tai –keskusta, joissa asioi vuosittain yli 23 miljoonaa nuorta.

Lapsen ja nuoren oikeus tietoon määritellään mm. kansainvälisessä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Samassa sopimuksessa sekä suomalaisessa nuorisolaissa korostetaan myös lasten ja nuorten oikeutta osallistua ja tulla kuulluksi nuoria koskevien asioiden päätöksenteossa.