Asuminen

On ihan äärimmäisen tärkeää, että itsenäisen asumisen valmistelu alkaa huolellisesta suunnittelusta. Koska alle 18-vuotias ei voi allekirjoittaa vuokrasopimusta ilman huoltajaa, kotona täytyy keskustella asumiseen liittyvistä asioista etukäteen, yksityiskohtaisesti. Vanhempien täytyy ymmärtää, ettei Kela korvaa täysin alaikäisen asumista, joten siitä tulee heille lisäkuluja. Myös vanhempien tulot vaikuttavat Kelasta saatavien etuuksien määrään. Keskustelun tueksi voikin kotona avata Kelan nettisivut ja sieltä opintoetuuksiin liittyvän laskurin. Laskurin avulla saa konkreettisen käsityksen siitä, kuinka paljon Kela tukee juuri minua – vanhempieni tulot, asunnon vuokran ja muut perheeseeni liittyvät taloudelliset asiat huomioiden.

Täysi-ikäinen nuori ei tarvitse vuokrasopimukseen huoltajan allekirjoitusta, mutta omilleen muutosta kannattaa siitä huolimatta käydä keskustelua vanhempien kanssa. Muuttamisesta tulee aina kuluja (vakuus, kalustehankinnat yms.), eikä kaikki suju myöskään aina yllätyksittä, joten nuoren on hyvä tietää, että vanhemmat ovat tarvittaessa hänen tukenaan.

Vapaista asunnoista saa tietoa paitsi vuokranantajien nettisivuilta, myös lehdistä, oppilaitosten ilmoitustauluilta tai vaikkapa nuorten palvelupisteistä. Yleensä asunnon hakeminen alkaa konkreettisesti asuntohakemuksen täyttämisellä. (Yksityiseltä asuntoa vuokrattaessa, henkilökohtaisella yhteydenotolla.) Asuntoa valitessa on oleellista olla realisti ja pohtia ennen kaikkea sitä, mihin rahat riittävät. Erilaisia vaihtoehtoja kannattaa vertailla, sillä asunto voi olla kohtuuhintainen ja vastata siitä huolimatta laajasti erilaisiin tarpeisiin. Asuntotarjonnasta on oleellisinta valita sellainen asunto, jonka vuokra sijoittuu Kelan antamiin suosituksiin. Kela on määritellyt asumisen paikkakuntakohtaiset enimmäiskustannukset, eikä tue suosituksiaan ylittävää asumista. On myös etu, mikäli onnistuu saamaan asunnon läheltä opiskelupaikkaa ja tarvitsemiaan palveluita ja voi säästää päivittäin matkakuluissa.

Omaan asuntoon muuttaminen sisältää vapauden lisäksi vastuuta. Vuokralainen on vastuussa vuokranmaksun lisäksi asunnon kunnossapidosta ja yleisestä asumisviihtyvyydestä asunnon läheisyydessä (rapussa, rappukäytävässä, pihapiirissä). On tärkeä tietää ja ymmärtää, että vuokralainen on vastuussa myös vieraistaan. Jos vierailijat aiheuttavat häiriötä tai rikkovat jotain, seuraukset kohdistuvat aina henkilöön, jonka nimi löytyy vuokrasopimuksesta.

Muuttoa ennen on hyvä pysähtyä miettimään myös itseään. Etenkin, jos on tottunut perheen ääniin ja ihmisiin ympärillään, itsenäiseen asumiseen kuuluva yksinolo ja hiljaisuus voi tuntua aluksi epämiellyttävältä, jopa ahdistavalta. Jos muutto kohdistuu vielä täysin tuntemattomalle paikkakunnalle, vieraaseen oppilaitokseen ja oman ystävä- ja lähiverkon ulkopuolelle – elämänmuutos on merkittävä ja tuntuva. Uudet tilanteet ovat stressaavia ja vievät voimia. Vaatii rohkeutta tutustua uusiin ihmisiin ja ympäristöön. Kun näitäkin muuttoon liittyviä puolia pohtii etukäteen, osaa antaa itselleen riittävästi aikaa sopeutumiseen, eikä vaadi itseltään liikaa. Kun on ennalta tiedossa, että väsymys ja lievä ahdistus kuuluvat sopeutumisprosessiin, sen kestää paremmin. Toisaalta on hyvä tiedostaa myös, että mikäli ikävät tuntemukset eivät hellitä muutaman ensimmäisen kuukauden aikana, asiasta on hyvä mennä keskustelemaan jonkun kanssa.

Raahessa nuorten palvelupisteeltä Ohjaamosta löytyy työntekijöitä, jotka voivat auttaa ja oppilaitoksissa voi keskustella esimerkiksi kuraattorin tai kasvatusohjaajan kanssa. Lisäksi omasta vuokrataloyhtiöstä voi löytyä asumisneuvoja, jonka päätehtävänä on tukea asumisen onnistumista. Älä epäröi pyytää apua.

Lisätietoja 
www.kela.fi »
www.kela.fi/asumisen-tuet»
www.asumisenabc.fi »
www.nuortenelama.fi»

Lisätietoa asuntojen vuokraamisesta, nuorten asunto-oppaan,muuttajan muistilistan ym. löydät sivuilta
http://www.nal.fi/»