Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

Vuokralaisen muistilista

 • Varmista, että vuokraajalla on oikeus vuokrata huoneisto.
 • Vastaako huoneisto vuokralaisen, eli sinun,  tarpeita?
 • Onko vuokrasuhteen kesto määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva sopimus?
 • Mikä on vuokran määrä ja mitkä ovat vuokrankorotusperusteet?
 • Mikä on vuokravakuuden määrä ja laatu?
 • Mitä tiloja, esim. kellarikomeroita tai pesutuvan, talosaunan tai parkkitilan käyttöoikeuksia vuokrasopimukseen sisältyy?
 • Kuuluuko vuokrasopimukseen kunnossapito velvoitteita?
 • Mikä on mahdollisten lämmityskulujen määrä?
 • Onko nuohouksen, jätekaivojentyhjennys tai polttopuiden tilaaminen tarpeellista?
 • Onko taloyhtiössä laajakaista, kaapeli-TV tms. saatavilla? Hinta sekä liittymisehdot?
 • Onko tiedossa mahdollisia taloyhtiön remontteja?
 • Mikä on kodinkoneiden kunto ja ikä?

Vuokralaisen oikeudet

 1. Vuokranantajan on huolehdittava siitä, että asunto on hyvässä kunnossa ja, että esim. lämmitys, jääkaappi ja liesi toimivat.
 2. Vuokralaisella on oikeus vuokran alennukseen, jos osa asunnosta on käyttökelvoton esim. putkiremontin takia.
 3. Vuokranantaja ei saa tulla käytössäsi olevaan asuntoon sopimatta siitä etukäteen. Hänellä ei ole oikeutta ilman erityistä syytä päästä vuokrattuun huoneistoon, mutta vuokranantaja on kuitenkin päästettävä huoneistoon, mikäli se on tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvonnan vuoksi. Tällöin käynti pyritään sopimaan vuokralaisen kannalta sopivaan aikaan.Hätätilanteessa, vaikka asukas ei olisi kotona, isännöitsijän tai huollon on päästävä asuntoon yleisavaimella.
 4. Vuokranantaja ei voi irtisanoa vuokrasopimusta ilman hyvää syytä. Kun vuokrasopimus on kestänyt alle vuoden, irtisanomisaika on 3 kuukautta. Kun vuokrasopimus on kestänyt yli vuoden, irtisanomisaika on 6 kuukautta.
 5. Jos asunnon käyttämisestä aiheutuu vuokralaiselle terveydellistä vaaraa (esim. homevaurio), tai jos vuokranantaja ei huolehdi välttämättömistä korjauksista vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus.

Vuokralaisen velvollisuudet

 1. Maksaa vuokra ajallaan.
 2. Hoitaa huoneistoa hyvin ja huolellisesti sekä korvata vahinko, jonka hän tahallisesti tai laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa asunnolle. Laiminlyönti voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei ilmoita vuokranantajalle havaitsemastaan viasta.
 3. Olet vastuussa asunnosta. Korvaat myös kavereiden aiheuttamat vahingot ja vastaat heidän aiheuttamista häiriöistä, vaikka et itse olisikaan kotona. Olet myös periaatteessa velvollinen korvaamaan kotieläinten aiheuttamat raapimisjäljet lattiapinnoilla tai tapetissa.
 4. Äkilliset vauriot kuuluvat lähtökohtaisesti vuokralaisen vahingonkorvausvelvollisuuden piiriin, kuitenkin esim. vesiputken halkeaminen voi olla äkillinen, mutta koska putken halkeaminen ei ole vuokralaisen aiheuttama, vuokralainen ei joudu sitä korvaamaan.
 5. Vuokralainen ei kuitenkaan vastaa huoneiston normaalista kulumisesta. Normaalia kulumista ovat mm. taulujen seinään kiinnittämisestä aiheutuneet vähäiset jäljet tai vaikkapa tekstiilien aiheuttamat varjostumat lattioilla ja seinillä.
 6. Muista ottaa huomioon naapurit ja noudattaa talon sääntöjä.
 7. Vuokralaisella on ilmoitusvelvollisuus! Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle asunnossa huomaamistaan vioista, koska vuokranantaja ei itse säännöllisesti valvo huoneiston kuntoa.
 8. On muistettava myös, että asunnossa ei saa tehdä mitään muutoksia ilman vuokranantajan lupaa. Vuokranantajat suostuvat usein esim. seinien maalaamiseen, ja voivat myös osallistua kustannuksiin. Muista sopia kaikista korjaus- ja muutostöistä erikseen.