earth hourEarth Hour on WWF:n järjestämä maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma, jossa yksityiset ihmiset ja erilaiset yhteisöt eri puolilla maapalloa sammuttavat tarpeettomat valonsa tunniksi. Tämän symbolisen eleen avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä päättäjille.

Pelkät symboliset eleet eivät kuitenkaan riitä. Vuonna 2013 Earth Hour rakentuu Suomessakin kansainvälisen I Will If You Will ‑haastekampanjan ympärille.

I Will If You Will ‑kampanjassa sekä yksittäiset ihmiset että organisaatiot voivat haastaa muut ottamaan osaa konkreettisiin ympäristötekoihin. Vaikka yksi ihminen ei voisikaan tehdä kaikkea mahdollista, jokainen voi tehdä jotain ympäristön hyväksi jo tänään. Nyt onkin aika kysyä, mitä sinä olet valmis lupaamaan haastaaksesi muut tarttumaan toimeen valoisan, kestävän tulevaisuuden puolesta.

Lue lisää haastekampanjasta täältä.

Lähde; http://wwf.fi/earthhour/