“Rasisminvastaisella viikolla 19.–25.3.2018 edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Jokainen kantaa vastuun omista asenteistaan ja valinnoistaan.” -eirasismille.fi

Me nuoristoimessa pyrimme siihen, että moninaisuutta arvostetaan ja yhdenvertaisuutta edistetään nuorisotoiminnassa. Jokaisella nuorella on oikeus kokea arvostusta sellaisena kuin on. 

Lähde; eirasismille.fi