Erilaisuuden kohtaaminen- Elävä kirjasto
29.5 klo 11-15 järjestetään monikulttuurillisuuteen liittyen
Elävä
kirjasto-tapahtuma Raahen Porvari- ja Kauppakoululla.

Elävä kirjasto toimii kuin tavallinen kirjasto, josta lukijat lainaavat kirjan sovituksi ajaksi. Erona on vain
se, että Elävän kirjaston kirjat ovat eläviä ihmisiä, ja itse lainaus on keskustelu lukijan ja kirjan välillä.
Kirjat ovat usein sellaisiin ryhmiin kuuluvia henkilöitä, jotka ovat stereotypioiden ja ennakkoluulojen kohteena ja jotka kohtaavat myös syrjintää.

Suomessa Elävän kirjaston taustaorganisaationa on Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.
Tanskalaiset nuoret järjestivät ensimmäisen Elävän kirjaston vuonna 2000. Suomessa ensimmäinen tapahtuma järjestettiin vuonna 2006. Suomen
ensimmäinen koulussa järjestetty Elävä kirjasto tapahtuma oli vuonna 2009, Helsingissä. Raahen Porvari ja Kauppakoululla järjestettiin ensimmäinen
Elävä kirjasto-tapahtuma toukokuussa 2010.

Rasismi on kielletty Suomen perustuslaissa (6 §):
“Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän,
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden
tai muuhun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”
Yhdenvertaisuuslaissa (6 §) todetaan seuraavaa:
“Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän,
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muuhun henkilöön liittyvän syyn perusteella”.
Rasismi kielletään myös lukuisissa kansainvälisissä sopimuksissa.