Linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen www.nastanetti.fi – etusivulla.