Eero Rämö, Kuva: Anna Autio

Mari Sainio, Kuva: Anna Autio

 

Valtakunnallista Nuorisotyön viikkoa vietetään 29.9. – 5.10.2014. Viikon tarkoituksena on herättää keskustelua nuorisotyön arvosta ja merkityksestä yhteiskunnassa sekä muistuttaa, että kuntien ja järjestöjen nuorisotyö tarvitsee resursseja toimiakseen. Viikon toteuttaa Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry yhdessä jäsenjärjestöjensä ja kunnallisen nuorisotyön toimijoiden kanssa.

Nuorisotyön viikko haastaa olemaan #HupparikansanPuolella eli osoittamaan tukensa nuorille, nuorisotyölle ja nuorisotyön rahoitukselle. Tukensa voi osoittaa viemällä tärkeää tietoa nuorisotyöstä päättäjille. Hupparikansaa ovat nuoret, nuorten ryhmät ja nuorten kanssa toimivat aikuiset. He ovat rentoa, positiivista ja aktiivista väkeä, jota löytyy eri harrastusten ja nuorisotoiminnan piiristä. Hupparikansa haluaa osallistua, tehdä ja vaikuttaa, mutta myös olla vaan ja hengailla kavereiden kanssa. Mahdollisuuksia ja puitteet tekemiseen ja olemiseen tarjoavat järjestöt ja kuntien nuorisotyö.

Hupparikansan puolella olevat pitävät nuorisotyötä tärkeänä ja arvokkaana. He ajattelevat, että se tarvitsee riittävät resurssit niin valtion, kuntien kuin järjestöjenkin budjetissa. He ajattelevat, että nuorisotyö tarvitsee ammattilaisensa. He ajattelevat, että nuorten tueksi tarvitaan vapaaehtoisia. Hupparikansan puolella olevat toimivat saadakseen päättäjät tekemään viisaita päätöksiä nuorten ja nuorisotyön hyväksi.

Järjestöjen, kuntien ja seurakuntien nuorisotyö tarjoaa nuorille monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon. Nuorisotyö on tukea, ohjausta ja palveluita, jotka nuori itse valitsee, hyväksyy ja kokee omakseen. Nuorisotyö rakentaa vertaisryhmiä ja kasvuyhteisöjä, tarjoaa toimintaa ja mahdollisuuksia. Kiinnostavat harrastukset ja yhdessäolo muiden nuorten kanssa rakentavat itsetuntoa ja ovat tärkeitä hyvinvoinnin ylläpitäjiä. Monille nuorille osallistuminen nuorisotoimintaan tarjoaa ensimmäisen mahdollisuuden ottaa myös vastuuta ohjaajana tai väylän ammattiin.

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä, jolla on suuria vaikutuksia niin yksittäiseen nuoreen, nuorten ryhmään kuin yhteiskunnallisestikin. Nuorisotyöhön suunnatut resurssit ovat pieniä, mutta niillä saadaan paljon aikaan. Nuorten tueksi tarvitaan koulutettuja nuorisoalan ammattilaisia – niin kuntiin kuin järjestöihinkin. Nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyökään ei ole mahdollista ilman resursseja.
(Lähde: www.alli.fi)

Nuorisotyön viikolla esitellään raahelaista nuorisotyötä, sen toimintamuotoja, tavoitteita ja arvoja sekä työntekijöitä, jotka työtä tekevät.

Hyvin tehdyllä nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä, parannetaan heidän elinolojaan ja luodaan edellytyksiä hyvälle elämälle sekä kansalaistoiminnalle.Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, nuorisovaltuuston ja muiden osallisuutta edistävien ryhmien toiminnan tukeminen, nuorisotiedotus, järjestötyö, ehkäisevä päihdetyö – ja erityisnuorisotyö, kulttuurinen ja liikunnallinen nuorisotyö sekä työvalmennus ja etsivä nuorisotyö.

Raahen nuorisotoimen arvot ovat osaava ja motivoitunut henkilöstö, asiakaslähtöisyys, avoimuus sekä työn tuloksellisuus ja jatkuva kehittäminen. Tärkeää on esimerkiksi toimintaan ja ohjaukseen osallistumisen vapaaehtoisuus, yksilöllisyyden kunnioittaminen, läsnäolo ja kohtaaminen, osallisuus sekä yhteisöllisyys.

Nuorisotyön viikko 29.9. – 5.10.2014

alli