SYRJITÄÄNKÖ SUOMESSA?

make the change jpeg

Mitä on rasismi?

Rasismi voidaan määritellä ideologiaksi, jonka mukaan ihmiset muodostavat rodun ja/tai kulttuurin perusteella jaoteltuja, ylitsepääsemättömän erilaisia ryhmiä. Nämä ryhmät ovat hierarkkisesti arvotettavissa, mikä oikeuttaa joidenkin ryhmien ja niihin kuuluvien yksittäisten ihmisten negatiivisen kohtelun. Rasismia ovat sekä tämän ideologian mukaiset uskomukset että siihen perustuva toiminta. Rasistisilla mielipiteillä ja teoilla on aste-eroja: ne eivät suinkaan aina ole räikeän näkyviä, vaan ne voivat olla myös hienovaraisia ja vaikeasti havaittavia.

Miten tunnistan etnisen syrjinnän?

Etninen syrjintä on jonkin henkilön tai ryhmän asettamista muita huonompaan asemaan hänen/heidän etnisen taustansa vuoksi. Etnisen syrjinnän taustalla voi vaikuttaa rasismi, mutta yhtä hyvin se voi perustua esimerkiksi muukalaispelkoon tai muukalaisvihaan.

Etninen syrjintä voi olla suoraa…

Suorassa syrjinnässä on kyse ihmisten välisiin eroihin perustuvasta ei-hyväksyttävästä erottelusta. Esimerkiksi tästä käy vaikkapa etnisen alkuperän vuoksi saamatta jäänyt työpaikka tai asunto.

…tai epäsuoraa

Epäsuoraa syrjintää on toiminta, jonka vaikutuksesta ihmiset ilman hyväksyttävää perustetta joutuvat eri asemaan. Tekoa ei välttämättä ole tarkoitettu syrjiväksi, mutta sen seurauksena ihmiset tulevat kohdelluiksi eriarvoisesti. Epäsuorasta syrjinnästä voi olla kyse esimerkiksi tapauksessa, jossa työpaikan saaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa tai Suomen kansalaisuutta.

Oman syrjinnän pohdintaa

”Hienovaraisten syrjinnän muotojen huomaamiseksi on varmasti tarpeen pohtia myös sitä, miten itse on syrjinyt. Omaa syrjimistä kuvailisin mieluummin tekemättä jättämisinä kuin tekoina. Minulle ei tule mieleen yhtä yksittäistä tapausta vaan monia sellaisia tilanteita, joissa olisin voinut toimia toisin. Olen jättänyt ottamatta yhteyttä, kun olen ajatellut sen olevan niin työlästä, jos ei ole oikein yhteistä kieltä. Olen jättänyt pysähtymättä kadulla tutun maahanmuuttajan nähdessäni ja korvannut juttuhetken hätäisellä hymyllä. Ja varmaankin ihan tuhannesti olen ajatellut jostakin ihmisestä tietyllä tavalla “koska hän on ulkomaalainen” ja juuttunut stereotypioihin. Olen jättänyt myös puuttumatta joihinkin tilanteisiin, joissa maahanmuuttaja on joutunut hankauksiin yleisellä paikalla.

Kulttuurien kohtaaminen ja toisiin tutustuminen on usein vaikeaa ja työlästä. Vaikka minäkin olen ollut maahanmuuttajien kanssa tekemisissä jo pitkään ja toiminut monikulttuurikouluttajana erilaisissa tilaisuuksissa, törmään ihan jatkuvasti omiin puutteisiini tällä alueella. Tunnen epävarmuutta kohtaamistilanteissa ja joskus olisinkin ihan yksinkertaisesti mieluummin kohtaamatta.

Mikä tähän tilanteeseen sitten auttaa? Tekeminen ja kohtaaminen sekä uuden oppiminen ja omaksuminen ovat hyviä avaimia luonnollisempaan kanssakäymiseen eri kulttuureista tulevien välillä. Eli oikotietä ei ole, vaan on mentävä rohkeasti eteenpäin ja kohdattava erilaisia ihmisiä yhä uudestaan ja uudestaan. Ainahan sitä ei jaksa, eikä se ole ollenkaan vaarallista tätä myöntää itselleen. Voimien keräämisen jälkeen voi sitten taas jatkaa vähän rennommin eteenpäin.”

Rohkaistu: Syrjintään saa ja tulee puuttua. Toisinaan puuttumattomuuden syy on se, että syrjintään puuttumisen vastuu on kaikilla yhtälaisesti. Usein vaatii suurtakin rohkeutta nousta esiin ja tarttua epämiellyttäväksi koettuun, konfliktinsiemenen sisältävään syrjintään. Ole rohkea ja tee aloite, vaikka muut eivät näytä siihen ryhtyvän!

(Lähde; http://www.etna.kaapeli.fi/)
kekskeks

Lue lisää:
http://www.luovuennakkoluuloistasi.fi/ , https://www.facebook.com/punainenristi , https://www.facebook.com/eirasismille?ref=stream
http://eivihapuheelle.fi/ , https://www.facebook.com/eivihapuheelle?fref=ts
http://rasisminvastainenviikko.partio.fi/ennakkoluulo-rasismi/944264_10151492916513612_1997379701_n