peruspohja_röökitön reeni

Liikunnallisen nuorisotyön tavoitteena on edistää nuorten liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan kehittymistä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Tavoitteena on, että liikunta tulee luontevasti esille nuorten arjessa. Liikunnallinen nuorisotyö on terveellisten elämäntapojen edistämistä osana kaikkea nuorisotoimintaa. Vuosittain pyritään järjestämään liikunnallisia tapahtumia ja tempauksia sekä tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja liikunnan kokeilemiseen. Nuorten omaehtoisen liikunnan tukemiseen liittyy myös liikuntaan kannustava ympäristö ja tähän pyrimme panostamaan nuorisotiloilla.