Satelliitti- etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tarjota nuorelle mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö miettii yhdessä nuoren kanssa vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on etsiä ja ohjata 15-29-vuotiaita raahelaisia nuoria, joilla ei ole opiskelupaikkaa, ammattia eikä työtä tai he tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Yksilöohjauksessa mm. annetaan tukea elämänhallintaan ja nuorta autetaan opiskelu-, harjoittelu-, tai työpaikan löytymisessä. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Toiminta lähtee nuoren omista tarpeista yksilöllisyyttä kunnioittaen. Etsivän nuorisotyön piiriin voi tulla ilman lähetettä ottamalla yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään. Yhteydenotto ei sido mihinkään. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

yhteystiedot:
Raahen etsivä nuorisotyöntekijä
Päivi Myllylä
p. 040 830 3092
paivi.myllyla(a)raahe.fi

Pyhäjoen sekä Vihannin etsivä nuorisotyöntekijä
Anniina Eskola
p. 040 135 6919
anniina.eskola(a)raahe.fi

www.satelliitti.info
www.facebook.com/satelliitti