Kansainvälinen nuorisonpäivä 12.08.2012

Kansainvälistä nuorison päivää vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2000. Idea päivän viettämiseen lähti nuorilta, jotka kokoontuivat YK-järjestelmän nuorisofoorumiin (World Youth Forum of the United Nations System) Itävallan Wienissä 27. toukokuuta 1991. Foorumi suositteli maailman nuorisopäivän julistamista – ajatus oli myös päivän viettämisen avulla antaa tukea YK:n nuorisorahastolle (United Nations Youth Fund). YK:n yleiskokous julisti 12:nnen elokuuta kansainväliseksi nuorisopäiväksi lopulta 17.12.1999 54. istunnossaan (päätöslauselma A/RES/54/120).
Lähde; YK-liitto