Nuorten syrjäytymisestä keskustellaan työryhmissä, kabineteissa ja eläkejärjestelmän kestävyyttä taivastelessa. Ilman koulu-, opiskelu- ja harjoittelupaikkaa olevat nuoret eivät saa ääntään kuuluviin.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. rekrytoi syrjäytymisestä kertovaan kunnallisvaalikampanjaansa kampanjatyöntekijäksi päämäärättömästi ajelehtivan nuoren.  Häneltä toivotaan valmiutta kertoa oma tarinansa ja antaa kasvot syrjäytymiselle.

Hakuilmoitus löytyy osoitteesta: http://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/paamaaraton-vetelehtija/655046