Kesäduunarin muistilista

Työsuhdeasiat kannattaa hoitaa kuntoon heti, kun uusi työpaikka on tiedossa. Oheisessa listassa on lueteltu muutama perusasia, joista kannattaa huolehtia työpaikan saannin jälkeen.

Tee työsopimus

yösopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikkakaan laki ei sitä edellytä. Tällöin on riitatilanteessa helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa tulikaan sovittua.

Ellei työsopimusta ole tehty kirjallisesti, on työnantajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työehdoista, mikäli työsuhde on yli kuukauden mittainen.

Työsopimuksessa on syytä sopia ainakin seuraavista asioista:

 • Osapuolet (työnantajan ja työntekijän nimi ja koti- tai liikepaikka)
 • Mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • Onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus vai muu, esimerkiksi harjoittelu
 • Määräaikaisuuden peruste, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus
 • Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto
 • Työn suorittamispaikka
 • Työtehtävän laatu
 • Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi
 • Työaika – Mikäli mahdollista, älä allekirjoita sellaista työsopimusta, jonka mukaan viikoittaiset työtuntisi vaihtelevat nollasta johonkin määrättyyn tuntimäärään. Voi olla, ettet joinakin viikkoina saa lainkaan töitä.
 • Työsopimuksen osana noudatettava työehtosopimus
 • Irtisanomisaika

Työsopimus ei saa sisältää huonompia ehtoja kuin kyseisen alan työehtosopimuksessa on sovittu. Alaasi koskevasta työehtosopimuksesta (tes) löydät alalla noudatettavat vähimmäisehdot, kuten vähimmäispalkat ja erilaiset palkanlisät. Työehtosopimusta voit tiedustella työpaikkasi luottamusmieheltä tai omasta ammattiliitostasi. Useimmat työehtosopimukset löytyvät myös Finlexin nettisivuilta osoitteesta www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/.

Kysy neuvoa

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada perehdytystä työhönsä. Työnantajalla on samoin velvollisuus antaa perehdytystä esimerkiksi työpaikan olosuhteisiin, koneiden ja laitteiden toimintatapaan ja turvallisuusmääräyksiin liittyen. Pidä huoli, että saat opastusta työhön, äläkä epäröi kysyä.

Suojele itseäsi

Nuoria työntekijöitä varten on oma lakinsa, jossa määritellään muun muassa työvuorojen pituus ja ajankohta. Ikärajojen tarkoituksena on suojella nuorten työntekijöiden henkistä ja fyysistä kasvua ja kehitystä.

Kysy työnantajalta, kuuluuko työhön suojavarustuksia. Jos kuuluu, niin ota ne myös käyttöösi. Muista, että sinulla on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä.

Tarkista palkkasi

Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkaselvitys, palkkaerittely tai muu vastaava dokumentti, josta näkyvät peruspalkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt maksut. Tarkista, että palkkatiedot ovat oikein ja sinulle on maksettu kaikki ilta-, viikonloppu-, ylityö- ja muut korvaukset.

Eri alojen palkkatasosta löydät tietoa mm. SAK:n nettipalvelusta.

Muista, että kaikesta työstä, niin lyhyistä kuin pitkistäkin työsuhteista, kertyy eläkettä. Työeläke alkaa karttua jo 18 vuotta täyttäneille. Tarkista palkkaerittelystä, että työnantajasi on pidättänyt siitä eläkevakuutusmaksut.  Lue lisää Tyoelake.fi-palvelusta.

Huolehdi lomakorvauksista, kun kesätyösi loppuu

Jos et ole ennättänyt pitää vuosilomaa kesätyön aikana, on sinulle kertynyt loma maksettava lomakorvauksena työsuhteen päättyessä. Lomakorvausta on maksettava kaikista, jopa muutaman tunnin pituisista työsuhteista.

Lomakorvauksen suuruus määräytyy työsuhteen pituuden ja kuukausittaisen työajan perusteella. Jos esimerkiksi työssäolopäiviä on kuukaudessa vähintään 14, kertyy lomakorvausta alle vuoden kestäneissä työsuhteissa 2 päivän ajalta kuukautta kohti. Korvaukseen oikeuttavia päiviä ovat myös ns. hyväksyttävistä syistä johtuneet poissaolopäivät, kuten sairauspäivät. Lomakorvauksen tai pidetyn loman ajalta maksettavan vuosilomapalkan lisäksi sinulla voi olla oikeus myös lomarahaan, joka on yleensä 50 % palkasta.

Lisätietoja lomaoikeudesta ja -korvauksista löytyy mm. Työelämään.fi-sivustolta.

Pyydä työtodistus

Työtodistus on työntekijän kannalta tärkeä asiakirja. Myöhemmin esimerkiksi koulutuspaikkaa tai vakituista työpaikkaa hakiessa saattaa aikaisemmalla työkokemuksella olla suuri merkitys. Sinulla on lakisääteinen oikeus saada työsuhteesi päätyttyä työtodistus.

Tutustu työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun ja luottamusmieheen

Työntekijöiden edustajana työpaikoilla toimii työntekijöiden keskuudestaan valitsemat työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies. Heidän kauttaan saat neuvoja ja apua aina kun niitä tarvitset. Sinun kannattaa esimerkiksi näyttää työsopimusta luottamusmiehelle, ennen kuin allekirjoitat sen.

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ovat vanhemmat työntekijät monesti korvaamattomana apuna. Ongelmatilanteissa kannattaa aina ottaa yhteyttä oman alan ammattiliittoon, vaikka et vielä olisikaan jäsen. Akavalaisten ammattiliittojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.akavalaisetammatit.fi, SAK:laisten ammattiliittojen yhteystiedot osoitteesta www.liitot.fi ja STTK:laisten ammattiliittojen yhteystiedot osoitteestawww.sttk.fi/ammattiliitot.

Myös aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet antavat apua: ks. yhteystiedot osoitteestawww.tyosuojelu.fi.

Liity ammattiliittoon

Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua. Tärkein etu on, että ammattiliitot hoitavat oman alasi edunvalvontaa: ne tekevät alan työehtosopimukset työnantajajärjestöjen kanssa, auttavat oikeusturvakysymyksissä ja ottavat kantaa myös nuorten työllistymiseen ja koulutuspolitiikkaan liittyviin kysymyksiin.

Ammattiliittojen työttömyyskassat tarjoavat puolestaan jäsenilleen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan. Lisäksi liitot tarjoavat neuvontaa, koulutusta ja muuta toimintaa sekä lukuisan määrän erilaisia jäsenetuja.

Jos olet jo opiskelijajäsenenä jossain ammattiliitossa, sinun kannattaa heti työsuhteen alettua liittyä myös liittosi työttömyyskassaan, koska silloin kerrytät samalla ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyden varalle. Oikean ammattiliiton löydät itsellesi osoitteista www.akavalaisetammatit.fiwww.liitot.fi ja www.sttk.fi/ammattiliitot.

Lue lisää

Lisää tietoa työelämästä löydät mm. www.tyoelamaan.fi sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kesätyösivuilta.

Lähde; http://www.kesaduunari.fi/
2014 SAK ry, STTK ry ja Akava ry