Vaikuttaminen

Vaikuttaa voi monella tapaa. Tärkeää on tulla kuulluksi, olla aktiivinen ja osallistua!

Erilaiset lait ja säädökset velvoittavat kuulemaan nuoria siinä missä muitakin kuntalaisia. Esimerkiksi nuorisolaissa sanotaan, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa ja niitähän riittää. Vaikuttamisella tarkoitetaankin aktiivista tekemistä ja kannanottoja sekä omiin että yhteisiin asioihin. Monet päätökset ovatkin usein pieniä ruohonjuuritason päätöksiä.

Ensimmäistä vaikuttamismahdollisuutta ei siis tarvitse odottaa 18 vuoden ikään asti vaan nuorille on tarjolla erilaisia osallistumismahdollisuuksia jo ennen tätä. Vaikuttaa voi monella eri tavalla, esimerkiksi äänestämällä tai asettumalla ehdolle vaaleissa, osallistumalla vapaaehtoistyöhön, allekirjoittamalla adresseja eli vetoomuksia, tekemällä aloitteita tai lähettämällä mielipidekirjoituksia lehtiin tai netin keskustelufoorumeille. Kirjoittaminen onkin hyvä tapa nostaa asioita esille, sillä lähes jokaisessa lehdessä on ns. mielipidesivu tai yleisön osasto. Otsikoi siis räväkästi, viitata mahdollisiin edeltäviin keskusteluihin ja aloita juttu iskevästi. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä kunnan päättäjiin tai yhdistyksiin vaikkapa sähköpostin välityksellä tai mikäpä estäisi järjestämästä keskustelutilaisuutta kutsumalla paikalle kaikki löyhästikin asiaan liittyvät tahot. Miettimällä ja tarkastelemalla omia kulutustottumuksia ja ostovalintoja voit myös vaikuttaa.

Varma tapa päästä liikkeelle on tutustua vaikkapa seuraaviin nuorten vaikuttamisen tapoihin:

  • Nuorisovaltuustot tai muu nuorten vaikuttajaryhmä
  • Oppilaskuntatoiminta
  • Nuorisojärjestöt
  • Nuorisotilatoimikunnat

Linkkejä

Adressit: www.adressit.com
Nettisivuilta löytyy tuhansia adresseja eli vetoomuksia. Kuka tahansa voi allekirjoittaa itseä kiinnostavan ja tärkeäksi kokeman adressin.

Allianssi ry: www.alli.fi
Allianssin kautta pääset kiinni mm. erilaisten järjestöjen toimintaan. Sivulta löytyy myös muuta asiaa nuorille, esimerkiksi nuorisovaihdoista ja nuorisovaaleista.

Avartti: www.avartti.fi
Avartti – nuoret sen tekevät! on kansainvälinen 14–25-vuotiaiden toimintaohjelma. Avartissa toteutat omaa yksilöllistä ohjelmaa kilpailematta muiden osallistujien kanssa.

Curly media: www. curly.fi
Curlyssa nuoret pääsevät tekemään nuorille esim. Curly-lehteä ja radiolähetyksiä sekä tuottamaan sisältöä www-sivuille.

Kuntademokratia – Hyvät käytännöt: www.kunnat.net
Demokratia -sivulla on tietoa myös lasten ja nuorten osallistumisesta. Tutustu lisäksi Vallakkaaseen, kuntalaisten osallistumisen käsikirjaan.

Lainsäätäjät: www.lainsaatajat.fi
Lainsäätäjät -peli on tapa opiskella lainsäädännön prosessia, parlamentarismia ja politiikkaa. Se on tarkoitettu yläkouluikäisille ja heitä vanhemmille. Peli opastaa pelaajille, miten laki syntyy Suomessa ja kertoo kansanedustajan työstä.

Nuorten Akatemia: www.nuortenakatemia.fi
Nuorten Akatemia on suurimpien nuoriso- ja liikuntajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Se luo nuorille mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan yhdessä muiden nuorten kanssa.

Ota kantaa -kansalaisfoorumi: www.otakantaa.fi
Valtionhallinnon keskustelufoorumissa kansalaiset voivat kommentoida valtionhallinnon kysymyksiä. Tällä tavoin yritetään edesauttaa hallinnon ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja hallinnon avoimuutta.

Painovirhe: www.painovirhe.fi
Painovirhe on nuorten nettilehti, johon saavat kirjoittaa kaikki halukkaat, eikä aiempaa kirjoittajakokemusta tarvita.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry: nuva.fi
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto eli Nuva ry on Suomen nuorisovaltuustojen, -neuvostojen, -foorumeiden ynnä muiden paikallisten vaikuttajaryhmien koulutus-, tiedotus-, edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö.

Vaalit: www.vaalit.fi
Kaikki tietämisen arvoinen vaaleista löytyy Oikeusministeriön vaalisivustoilta.

Valtikka: www.valtikka.fi
Valtikka tarjoaa selkeästi esitettyä tietoa vaikuttamisesta ja sen eri polouista.

Youth in Action: www.cimo.fi
Youth in Actionin (Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelman) tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja tukea eurooppalaista nuorisoalan yhteistyötä. Ohjelma on tarkoitettu 13–30-vuotiaille nuorille ja nuorten parissa toimiville.