Nuorisotiloilla vaikuttaminen

Helpoin ja yksinkertaisin tapa tulla kuulluksi ja vaikuttaa nuorisotiloilla, on nykäistä ohjaajaa hihasta ja kertoa mielen päällä oleva kommentti, idea tai aloite. Yhdessä muiden tilan nuorten kanssa ajatuksia voidaan vaihtaa, haudutella ja toteuttaa.

Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat nuorisotilatyön ykkösjuttuja!

Nuoret voivat vaikuttaa siihen mitä tiloilla tapahtuu, mitä tehdään, mitä hankitaan ja millaisessa ympäristössä kaikki viihtyy. Tilalla nuoret voivat itse toteuttaa ja tehdä. Tarkoitus on, että tilan toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten ja ohjaajien kesken sekä yhdessä tehdään tilaa koskevia päätöksiä.

Talotoimikunnat
Nuorisotiloille voidaan perustaa nuorista koostuva talotoimikunta. Halukkaat nuoret hakevat talotoimikuntaan ja toimivat sen jäsenenä, sihteerinä tai puheenjohtajana. Talotoimikunnassa voi vaikuttaa tilan toimintaan sekä järjestää tilalla tapahtumia. Ohjaaja on mukana talotoimikunnan toiminnassa.

Talokokouksiin voi osallistua kaikki tilan nuoret. Nuorten keskuudesta voidaan valita kokouksiin sihteeri ja puheenjohtaja. Asialista laaditaan yhdessä ohjaajan kanssa. Kokouksissa suunnitellaan tulevaa toimintaa, otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdään tilaa koskevia päätöksiä yhdessä ohjaajan kanssa. Talokokousten tavoitteena on luoda kaikkien yhteinen nuorisotila.
Vaikuttaa voi siis kokouksista, toimikunnista tai vaikkapa sohvalta käsin. Listan jatkoksi nuoret voivat lisäksi itse kehitellä oman vaikuttamisen muodon nuorisotilalle. Kunhan tulet kuulluksi.