Nuorisovaltuusto

Raahen nuorisovaltuusto toimii Raahen kaupungissa tarkoituksenaan aktivoida raahelaisia ja Raahessa opiskelevia nuoria osallistumaan päätöksentekoon ja oppimaan kaupungin hallintoa yleensäkin. Nuorisovaltuuston tehtävänä on ajaa raahelaisten nuorten etua kaupungissamme ja tuoda nuorten tarpeet ja tahto esille kaupungin päättäville elimille.

Nuorisovaltuusto on poliittisesti riippumaton elin. Jäsenistöllä saa olla poliittinen kanta asioihin. Nuorisovaltuuston tekee ponnekasta vaikuttamistyötä Raahen kaupungissa. Nuorisovaltuusto käyttää Raahen kaupungin hallintosäännön 10§ takaamaa oikeutta puhe- ja läsnäolo-oikeuksiin rakennetun ympäristön-, tulevaisuus- ja kehittämislautakunnissa.

Jo vuonna 1997 perustettuun nuorisovaltuustoon kuuluu 16 henkilöä ja valtuustolaiset valitaan vaaleilla. Ehdolle voivat asettua 14 – 25 -vuotiaat. Vaaleissa voivat äänestää kaikki 13 – 25 -vuotiaat.

Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä esimerkiksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n, koulujen oppilaskuntien, virkamiesten sekä poliittisten päättäjien kanssa. Raahen nuorisovaltuustolla on myös suuria osallisuushankkeita: rantabiletapahtuma Sulatto ja nuorisokahvila Cuppi.

Nuorisovaltuuston tehtävät

 • kaikin puolin edistää ja kehittää nuorison asemaa Raahen kaupungissa
 • tuoda nuorison mielipiteet julki lautakunnissa sekä julkisessa sanassa
 • olla luomassa raahelaisnuorille mahdollisuuksia virikkeelliseen toimintaan
 • luoda nuorten näkökulma kaupungin päätöksiin
 • edistää nuorten ja kaupungin välistä yhteistyötä
 • valvoa nuorten asemaa ja etuja Raahen kaupungissa
 • monipuolistaa kaupungin nuorille tarjoamia palveluja
 • pitää yhteyttä kaupungin nuoriin sekä nuorisotoimijoihin
 • valmistella esityksiä ja aloitteita kaupungin luottamuselimille ja muille tahoille
 • valvoa esitystensä ja aloitteidensa toimeenpanoa
 • pyrkiä lisäämään nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan
 • pitää yhteyttä muihin nuorisovaltuustoihin maassa
 • pitää yhteyttä nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin sekä raportoida muille nuorisovaltuutetuille tekemisistään.
 • toimia työvoimana nuorisovaltuuston järjestämissä tilaisuuksissa, jolloin työt tulee jakaa tasapuolisesti
 • ilmoittaa pääsihteerille viimeistään kokouspäivää edeltävänä päivänä, mikäli ei ole tulossa kokoukseen. On muistettava, että kokouksiin osallistuminen on jokaisen nuorisovaltuutetun velvollisuus.
 • hoitaa ottamansa tehtävä kunnialla loppuun tai annettava se jollekin muulle.
 • käyttäytyä joka tilanteessa tilanteeseen sopivalla tavalla ja muistaa asiallinen linja.

http://raahennuva.fi

Ensiapulaatikko

Yleinen hätänumero 112.
Myrkytystietokeskus (09) 471 977 tai vaihde (09) 4711.

Kotona on hyvä olla ainakin kuumemittari, sidetarpeita, laastaria, haavanpuhdistusainetta ja särkylääkettä äkillisten oireiden ja tapaturmien hoitoon. Muistathan, että
suurimman osa kodin vahingoista ja tapaturmista voit välttää ennaltaehkäisyllä ja kartoittamalla vaaranpaikkoja.

 • Varusta oma ensiapulaatikko tai lääkekaappi omien tarpeittesi mukaan. Muista tarkistaa ensiaputarvikkeiden sisältö säännöllisesti ja käy läpi lääkkeiden voimassaolopäivät. Hävitä vanhentuneet lääkkeet ohjeen mukaan.
 • Säilytä lääkkeesi aina alkuperäispakkauksissa, joista voit varmistaa lääkkeen nimen, ohjeen ja käyttötarkoituksen.
 • Kaikkia lääkkeitä ei voi säilyttää huoneenlämmössä. Tarkasta aina pakkausselosteesta oikea säilytyspaikka ja -lämpötila.

Lisää tietoa mm. www.yliopistonapteekki.fi.

Palauta käyttämättömät lääkkeet apteekkiin näin:

Apteekki ottaa maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä.

 • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
 • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
 • Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
 • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
 • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodixtabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
 • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
 • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
 • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).