Lasten parlamentti

Lastenparlamenttitoiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsia osallistumaan demokraattiseen prosessiin yhteisten asioiden hoitamisessa ja luoda myönteisiä kokemuksia yhteisten asioiden hoitamisesta. Tavoitteena on näin tukea lasten kasvamista yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi. Toiminnan tarkoituksena on edustaa Raahen kaupungin lapsia ikäluokkien 7-12 osalta. Lastenparlamentti tuo esille lasten ajatukset ja toiveet oman elinympäristön kehittämisen osalta. Lastenparlamentissa jaetaan jakamaan nuorisolautakunnan myöntämä määräraha suoraan lasten aloitteiden toteuttamiseen. Suuremmat aloitteet saatetaan tiedoksi nuorisolautakuntaan, joka tekee edelleen esityksen aloitteista asianomaisiin lautakuntiin, kaupunginhallitukselle ja – valtuustolle.

Edustus
Lastenparlamenttiin kuuluu edustajia. koulukohtaisen edustajakiintiön mukaisesti. Jokainen koulu voi asettaa lastenparlamenttiin kolme edustajaa. Koulu valitsee edustajansa valitsemansa, demokraattisen menetelmän avulla. Tämä voi olla esimerkiksi oppilaskokous, luokkakokousten tai erityiset vaalit. Edustajien tehtävänä on esitellä oman koulunsa aloitteet lastenparlamentille.

Kokoontuminen
Lastenparlamentti kokoontui kerran vuodessa. Kokouksen kutsuu koolle nuorisotoimen osallisuusasioista vastaava nuoriso-ohjaaja yhdessä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kanssa, joka toimii lastenparlamentin puheenjohtajana. Lastenparlamentin sihteerin tehtäviä hoitaa puolestaan nuorisotoimen nuoriso-ohjaaja. Asia- tai esityslistalle pääsevät esitykset perustuvat oppilaskokousten, luokkakokousten tai äänestyksellä valittujen aloitteisiin. Kaikkien kyseisessä koulua edustavien oppilaiden tulee voida vaikuttaa aloitteen syntyyn. Kukin koulu voi tehdä enintään kaksi aloitetta lastenparlamentin kokoukseen ja koulujen edustajat esittelevät oman koulunsa aloitteen lastenparlamentille.

Vuoden 2013 lastenparlamentiin Raahessa osallistui 28 edustajaa 10 alakoulusta.