Nuorisovaltuusto

Raahen Nuorisovaltuusto
Raahen nuorisovaltuusto toimii Raahen kaupungissa tarkoituksenaan aktivoida raahelaisia ja Raahessa opiskelevia nuoria osallistumaan päätöksentekoon ja oppimaan kaupungin hallintoa yleensäkin. Nuorisovaltuuston tehtävänä on ajaa raahelaisten nuorten etua kaupungissamme ja tuoda nuorten tarpeet ja tahto esille kaupungin päättäville elimille.

Nuorisovaltuusto on poliittisesti riippumaton elin. Jäsenistöllä saa olla poliittinen kanta asioihin. Nuorisovaltuuston tekee ponnekasta vaikuttamistyötä Raahen kaupungissa. Nuorisovaltuusto käyttää Raahen kaupungin hallintosäännön 10§ takaamaa oikeutta puhe- ja läsnäolo-oikeuksiin rakennetun ympäristön-, tulevaisuus- ja kehittämislautakunnissa.

Jo vuonna 1997 perustettuun nuorisovaltuustoon kuuluu 16 henkilöä ja valtuustolaiset valitaan vaaleilla. Ehdolle voivat asettua 14 – 25 -vuotiaat. Vaaleissa voivat äänestää kaikki 13 – 25 -vuotiaat.

Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä esimerkiksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n, koulujen oppilaskuntien, virkamiesten sekä poliittisten päättäjien kanssa. Raahen nuorisovaltuustolla on myös suuria osallisuushankkeita: rantabiletapahtuma Sulatto ja nuorisokahvila Cuppi.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

 • kaikin puolin edistää ja kehittää nuorison asemaa Raahen kaupungissa
 • tuoda nuorison mielipiteet julki lautakunnissa sekä julkisessa sanassa
 • olla luomassa raahelaisnuorille mahdollisuuksia virikkeelliseen toimintaan
 • luoda nuorten näkökulma kaupungin päätöksiin
 • edistää nuorten ja kaupungin välistä yhteistyötä
 • valvoa nuorten asemaa ja etuja Raahen kaupungissa
 • monipuolistaa kaupungin nuorille tarjoamia palveluja
 • pitää yhteyttä kaupungin nuoriin sekä nuorisotoimijoihin
 • valmistella esityksiä ja aloitteita kaupungin luottamuselimille ja muille tahoille
 • valvoa esitystensä ja aloitteidensa toimeenpanoa
 • pyrkiä lisäämään nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan
 • pitää yhteyttä muihin nuorisovaltuustoihin maassa

Nuorisovaltuutetun tehtävänä on:

 • pitää yhteyttä nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin sekä raportoida muille nuorisovaltuutetuille tekemisistään.
 • toimia työvoimana nuorisovaltuuston järjestämissä tilaisuuksissa, jolloin työt tulee jakaa tasapuolisesti
 • ilmoittaa pääsihteerille viimeistään kokouspäivää edeltävänä päivänä, mikäli ei ole tulossa kokoukseen. On muistettava, että kokouksiin osallistuminen on jokaisen nuorisovaltuutetun velvollisuus.
 • hoitaa ottamansa tehtävä kunnialla loppuun tai annettava se jollekin muulle.
 • käyttäytyä joka tilanteessa tilanteeseen sopivalla tavalla ja muistaa asiallinen linja.

http://raahennuva.fi