Vapaa-aika

Mielekäs vapaa-aika on yksi merkittävä osa nuoren hyvinvointia. Harrastukset antavat eväitä, rytmiä ja sisältöä elämään, vahvistusta itsetunnolle, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia sekä sosiaalisia suhteita ja yhdessäoloa. Vapaa-aikaa voi viettää kunnan, erilaisten yhdistysten ja urheiluseurojen toiminnan piirissä tai nuorten itse rakentamissa tiloissa ja toiminnoissa sekä yhteisöllisessä mediassa. Nuoret voivat myös itse vaikuttaa siihen millaisia harrastusmahdollisuuksia omalla paikkakunnalla toivoisi olevan.

Mielekäs vapaa-aika on osallistumista, aktiivisuutta, iloa ja elämyksiä. On tärkeää löytää se oma juttu! Paikkakuntasi harrastusmahdollisuuksista voit kysellä seuroilta, järjestöiltä, tai ottamalla suoraan yhteyttä nuorisotiedottajaan.

Linkit