icye13

Kenelle tarkoitettu?

Ohjelma on suunniteltu 18–30-vuotiaille. Jokaiseen ICYEn kohdemaahan saapuu vapaaehtoisia eri puolilta maailmaa. Vapaaehtoisten ryhmälle järjestetään tulovalmennuskoulutus, puolivuotisarviointitapaaminen ja loppuarviointitapaaminen, joissa pohditaan ja arvioidaan kulunutta vapaaehtoistyöjaksoa. Nämä vapaaehtoiset ovat pääasiassa 18–30-vuotiaita, useimmat alle 25-vuotiaita. Monissa kohdemaissa, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa vapaaehtoiset asuvat isäntäperheissä.

Miksi ei voi lähteä alle 6 kuukaudeksi?

Ohjelmassa painotetaan kulttuurien välistä oppimista, mikä on pitkällinen prosessi. Kkaikille ohjelmaan hakeneille suositellaan osallistumista 12 kuukauden ohjelmaan. Vuoden työskentelyn ja oleskelun aikana voi päästä syvällisemmin tutustumaan kohdemaan kulttuuriin. Alle 6 kuukauden oleskelussa kokemuksen mukaan tutustuminen kohdemaan kulttuuriin jää pintapuolisemmaksi.

Miksi ICYE-ohjelmaa ei voi aloittaa milloin vaan?

Kohdemaassa järjestettävä tulovalmennuskoulutus on tärkeä osa vapaaehtoistyöohjelmaa. Tulovalmennuskoulutuksessa saa lisätietoa kohdemaan kulttuurista, vapaaehtoistyöstä kohdemaassa sekä tärkeitä tietoja käytännön asioista. Tulovalmennuksen yhteydessä järjestetään myös paikalliskielen opintoja. Koulutuksen aikana vapaaehtoinen tutustuu muista maista tulleisiin vapaaehtoisiin sekä paikallisen ICYEn henkilökuntaan ja muihin aktiiveihin.

Tulovalmennus järjestetään eri kohdemaissamme pääsääntöisesti elokuussa. Joissakin maissa järjestetään tulovalmennuskoulutus myös tammikuussa.

Milloin ja miten maksetaan?

Kun ICYE-vapaaehtoistyöohjelman hakija varmistaa osallistumisensa ohjelmaan, tulee hänen samalla maksaa 350 euron varausmaksu. Hakijalle lähetetään maksusopimus, jonka mukaisesti hän saa valita, maksaako osallistumismaksun yhdessä, kahdessa vai useammassa erässä.

Osallistumismaksu tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen lähtöä.

Mitä tukia voin saada?

Maailmanvaihto myöntää ICYE-ohjelmaan osallistujille stipendejä. Stipendit myönnetään taloudellisen perustein. Stipendin suuruus on enintään 500 euroa / osallistuja.

Eri oppilaitokset myöntävät opiskelijoilleen stipendejä vapaaehtoistyöohjelmiin osallistumiseen, ja eri säätiöiltä voi anoa avustuksia. Lisätietoja säätiöistä saa www.saatiopalvelu.fi/fi/saatiot-verkossa. Monet lehdet maksavat juttupalkkioita kohdemaasta kirjoitetuista laadukkaista artikkeleista.

 

Lisätietoja: maailmanvaihto.fi