YK on valtioiden yhteistyöjärjestö. Se perustettiin vuonna 1945, tavoitteenaan luoda maailma, jossa ihmiset eläisivät tasavertaisina ja hyvinvoivina, ilman väkivallan ja sodan uhkaa. Hallitusten välisen järjestön tavoitteiksi asetettiin kansainvälisten rauhan ja turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ihmisoikeuksia edistäminen.

YK:n toiminnan tavoitteet ja periaatteet kirjattiin YK:n peruskirjaan. Peruskirjaa voi verrata esimerkiksi yhdistyksen sääntöihin: se määrittelee järjestön tavoitteet, keskeiset toimielimet ja päätöksenteon tavat.

YK:n peruskirja astui voimaan 24. lokakuuta 1945. Päivää on vietetty kansainvälisenä YK:n päivänä vuodesta 1948 lähtien. Vuonna 1971 YK:n yleiskokous suositteli, että päivä olisi myös yleinen vapaapäivä.

Tiesitkö, että

  • YK:n johdolla on solmittu noin 500 kansainvälistä sopimusta eri aloilla.
  • YK:lla on tällä hetkellä 193 jäsenmaata.
  • YK:ta johtaa pääsihteeri. Vuonna 2007 toimessa aloitti etelä-korealainen Ban Ki-Moon.
  • Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä kansakunnissa sijaitsee New Yorkissa. Sen tehtävänä on ajaa Suomen tavoitteita ja vahvistaa Suomen imagoa YK:ssa ja sen kehitysohjelmissa ja -rahastoissa.

(Lähde: YK-liitto, usein kysyttyä)